Åk 6Svenska

Zombieöverlevnad

“Förberedd – inte rädd!”

Nu i vår ska vi läsa Zombieöverlevnad, eller “Bli en zombieöverlevnadsexpert”, av Herman Geijer.
Hur förbereder du dig för en katastrof?
Lyssna på överlevnadsexperten Herman.

GRUNDBEHOV: VARM, TORR, MÄTT = GLAD

STEG 1: Var förberedd – grundbehov
STEG 2: Var förberedd – hantera krissituationer
STEG 3: Var förberedd – leva i olika situationer

Vecka 2-5: “Zombier”
Läsa bokens första del.

Vecka 6-8: “Krisberedskap och överlevnad – hemma och i naturen”
Läsa bokens andra del.

Vecka 10-11: “Samhällets beredskap”
Läsa bokens tredje och sista del.

Vecka 12-13: “Tältprojektet”
Under vecka 12 delades eleverna in i fyra grupper med olika uppdrag (se bild nedan). De fick sedan ganska fria händer att formulera sin del av “Tältprojektet”. Som handlar om att hela åk 3 bjöds in för att ta del av sexornas arbete om KRISBEREDSKAP, såväl ute som inne.

 

(Text från https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/vad-hander-vid-en-verklig-kris/vad-hander-vid-en-verklig-kris/)

Läs mer:

Din säkerhet
https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/ Har beställt 10 ex.

Röda korset
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisberedskap/gor-en-krisplan/ Ladda ner deras app

MSBs kartportal
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ (VMA)
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/ (Skyddsrum)
https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/utbildningsmaterial-till-barn–unga/ (Utbildningsmaterial barn och unga)

hlr .se
https://www.hlr.nu/utbildningsfilmer/

Akuta råd – Första hjälpen 1177
https://www.1177.se/Stockholm/olyckor–skador/akuta-rad—forsta-hjalpen/

Civilförsvarsförbundet
https://www.civil.se/krisberedskapslada/
https://www.civil.se/tips-rad/elavbrott/ (Bra film om elavbrott och förberedelser)

Att kunna hantera nödsituationer (Lgr11)
https://forstahjalpen.nu

SOS Alarm
https://www.sosalarm.se/trygghet/viktiga-telefonnummer/

Krisinformation
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/kommuner/dricksvattenforsorjning (Vattenförsörjning)

Naturskyddsföreningen
https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/vattenbristen/sa-blir-du-vattensmart-hemma (Vattensmart)

Stockholm vatten
https://www.stockholmvattenochavfall.se/skolsajten/arskurs-46/ (infomaterial filmer och övningar för barn)
https://www.stockholmvattenochavfall.se/kundservice/informationsmaterial/om-stockholm-vatten/broschyrer-och-filmer/filmer/ (filmer, ex rundvandring i Henriksdal)

Energimyndigheten
http://www.energimyndigheten.se/elavbrott (Elavbrott)

Årstaskolan
Kris- och beredskapsplan

Tips på aktiviteter:
– Utforska skyddsrummen på Årstaskolan.
– Leta rätt på VMA-tutan vid Vättersparken
– Registrera skolans hjärtstartare
– Skriva en berättande text
– Samlas i Årstiden och fundera på vad vi behöver för att kunna vara ute 1 tim, 1 dag och 1 vecka.
– Bygga en “BUG”, Bug Out Bag.
– Mythbusters testar “Zombiehord”
– Hålla sig i form
– Första hjälpen
– Vattenförsörjning
– Våra fem grundbehov: Mat, sömn, information, värme och vatten (Tips & Råd civil.se)

Lotta Bohlin

Lärare: SV | EN
Klass: 6A, 6B, 6C

Liknande material

Back to top button