Åk 4Svenska

“Mjölkdjur” – Läsa och skriva faktatexter om djur.


“Mjölkdjur”

Läsa & skriva faktatexter

Att kunna läsa och förstå faktatexter om djur.
Att kunna läsa och välja ut och sammanställa information från texterna.
Att kunna använda informationen och skriva egna faktatexter.

Varje lektion inleds med frågesport om djur (se bild sist i inlägget).

Del 1 – Att kunna läsa och förstå faktatexter om djur.

Vi ska läsa texter i olika böcker och på olika webbsidor. Vi ska med hjälp av ”lästjuven” öva på HUR en läser den här typen av texter. Vilka olika delar innehåller texten?

”Att läsa är att tänka” (se skiss).

”Lästjuven” THIEVES (se skiss)

Exempeltexter: Djur i världen A-Ö, Djur i Sverige A-Ö och Naturhistoriska riksmuseet (nrm.se)

Del 2 – Att kunna läsa och välja ut och sammanställa information från texterna.

Vi ska sökläsa och välja ut viktig information i texterna och sammanställa det med hjälp av ”Tjuvsäcken”. 

”Tjuvsäcken” (se skiss)

Del 3 – Att kunna använda informationen och skriva egna faktatexter.

Vi ska använda informationen vi har hittat, eller ”fångat in”, och skriva egna faktatexter om djur. Textens yta är begränsad till mjölkpaketets fyra sidor. 

Malldokumentet med fyra kolumner har rubrikerna:

  • Djurets namn
  • Wow!
  • Fakta:
  • Viktigt att veta:

Hur ska text och bild, rubriker och underrubriker och andra grafiska element disponeras?

Till sist. Skriv en Quizfråga och placera den under mjölkpaketet. Frågan ska handla om ditt djur. Svaret på frågan ska gå att hitta i din text (på mjölkpaketet). Och du ska skriva tre olika svarsalternativ; A, B och C.

”Mjölkdjur” mall med fyra kolumner (se skiss).

Del 4 – ”Babularen” – Två mjölkdjur ska gifta sig och bli ett nytt!

Två mjölkdjur ska gifta sig. Det betyder att ex. Lejon och mus blir ”Lejus” och ser ut som en blandning av dessa två mjölkdjur. Detta djur ärver även egenskaper från båda mjölkdjuren.

Gör en Keynote där du och din vän presenterar ert nya djur, eller er ”Babular”. Tänk på att använda allt du har lärt dig under arbetet inför er presentation.

Lotta Bohlin

Lärare: SV | EN
Klass: 6A, 6B, 6C

Liknande material

Back to top button