Åk 4NO

Klimatsmart för en hållbar framtid!

Arbetet i åk 4 är i full gång!

Eleverna i årskurs 4 arbetar under läsåret med olika områden kring viktiga hållbarhetsfrågor.

Här nedan kan du följa några av inslagen i undervisningen! Vi kommer att fylla på allt eftersom vi arbetar med ett område! Kom gärna med kommentarer och feedback till eleverna!

Dagens nyheter – ”Skrämmande – man vet inte riktigt vad som ska hända”

Sten Gillsund

Vi har under hösten arbetat med frågor kring klimatet, och i december fick vi möjligheten att ställa dessa till Tove Wahlund legitimerad psykolog, med. dr. Avdelningen för psykologi Karolinska institutet och Barbara Evaeus, klimatkommunikatör för WWF. Det blev sedan en artikel kring barns oro för klimatet och hur vi vuxna kan samtala kring klimat med barn. 

Ta del av artikeln här nedan 

Dagens Nyheter – ”Skrämmande – man vet inte riktigt vad som ska hända”


En klimatsmart skolgård!

På Årstaskolan fick eleverna i uppgift att fundera kring hur våran skolgård skulle kunna se ut. Det skall under kommande år bygga om nya saker på skolgården. Eleverna hade många förslag! I klass 4C fick eleverna iden att man skulle kunna tänka klimartsmart när man bygger allt detta. Det blev att skriva ett gemensamt argumenterande brev till rektor Kalle, samt ledning! Många fantastiska argument och vi funderade en del kring vad är just ett tungt argument! Hur kan vi övertyga ledningen om att tänka klimatsmart?

Läs hela brevet här nedan: 

Klimatsmart skolgård

Viktigt att alla får skriva på vårt gemensamma brev som vi sedan överlämnade till skolledningen!


Walk and Klimat Talk

-Sandra, skulle vi inte kunna gå en på en Walk and Talk promenad och samtala om klimatfrågor?

-Självklart kan vi göra det!

Ibland kommer de där stunderna när man helt enkelt inte kan hålla i sin planerade undervisning, utan följer vart eleverna är just nu!

Walk and Talk är ett stående inslag i matematikundervingen hos oss. Promenaderna genomförs genom att man får gå med en klasskamrat och samtala kring ett område. Eleverna i åk 4C upplevde att det skulle vara intressant att gå på en promenad och samtala om klimatfrågor. Det blev en riktigt trevlig stund!

Här nedan är några av frågorna vi samtalade om.

Vad tror du att klimatförändringar är för något?

Varför tror du att vi behöver förbättra för klimatet?

Hur kan vi förbättra våran miljö anser du?

Vad tänker du att vuxna kan göra?

Om du skulle träffa en politiker som har ansvaret över klimatfrågan. Vad för fråga skulle du ställa till hen?

Har du någon förebild inom klimatområdet?


Al-projekt Svinnkollen /Vetenskapsradion Klotet

svinnkollen - ForskarFredag

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan och samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska matsvinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. Skolan slänger tonvist av mat varje år. Svinnkollen som är ett sidoprojekt från Forskarfredag har forskare från KTH, Högskolan Dalarna och företaget Consupedia har skapat en app som skall hjälpa eleverna att minska matsvinnet i skolan. Svinnkollsappen har en AI funktion som innebär att eleverna fick träna appen att känna igen maten och sedan dokumenterade vad vi slänger under tre veckor!

Eleverna i 4B upplevde att det var super bra att synliggöra hur mycket vi slänger, men att det tog rätt mycket tid att arbeta med detta projekt!

Eleverna i 4B fick även tycka till kring denna app i Vetenskapsradion Klotet. Lyssna gärna här: Vetenskapsradion Klotet

Sandra Dixon Leijon

Lärare: MA | NO
Klass: 4A, 4B, 4C

Liknande material

Back to top button