Åk 4BiologiNO

Al-Koll på matsvinn!

Al-projekt Svinnkollen

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan och samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Att minska matsvinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen som är ett sidoprojekt från Forskarfredag kommer forskare från KTH, Högskolan Dalarna och företaget Consupedia att testa ett nytt sätt att minska matsvinn. Detta med hjälp av en app som är kopplad till en AI (artificiell intelligens) – funktion. Projektet genomförs under veckorna 46-48. Och du i åk 4 på Årstaskolan kommer delta i detta projekt!

Vad är Svinnkollen och vad är AI?

Information om Svinnkollen – Forskarfredag

Information om Svinnkollen – TV4

Syfte

Syftet med aktiviteten är att du får en ökad medvetenhet hur vår matkonsumtion påverkar miljön både internationellt och nationellt. Genom detta minitema ska också eleverna bli mer medvetna kring sina egna val och hur det påverkar den hållbara utvecklingen.

Materiel

  • Ipad, alternativ mobil och appen Svinnkollen.

Begrepp

Matsvinn – matavfall – miljöbelastning – hållbar utveckling – AI (artificiell intelligens)

Uppgift [A] Hur går det till?

Eleverna har två uppgifter i Svinnkollen. Den första handlar om att träna den artificiella intelligensen på att känna igen olika slags mat. Eleverna kommer då att fotografera maten på sina tallrikar, och ange vilken mat som syns på bilderna – till exempel fiskpanetter, potatis och broccoli. Den andra uppgiften är att sedan använda appen för att undersöka matsvinnet i svenska skolor. Eleverna kommer då att få daglig information om hur stor klimatpåverkan de olika alternativen på skolans lunchmeny har, sedan använder de appen för att fotografera sin lunchtallrik före och efter de har ätit. Appen kommer då att automatiskt räkna ut hur stort svinnet är. Klasser kan välja att vara med antingen i båda delarna (träning + undersökning) eller bara en av delarna (träning eller undersökning).

Hur gör du?

  1. Ta kort på din tallrik med hjälp av appen Svinnkollen.
  2. Välj matalternativ, vilken mat som syns på bilden.
  3. Ät och när du är klar tar du ett kort på din tallrik igen!

Lycka till!

 

 

Sandra Dixon Leijon

Lärare: MA | NO
Klass: 4A, 4B, 4C

Liknande material

Back to top button