Åk 4Matematik

Matte – Tid – Hur många minuter?

Tid är något som finns överallt runt omkring oss!

Allt ifrån att du ser dig åldras över tid till att hålla koll på ditt skolschema, så att du kommer i tid till dina lektioner.

Många av er har funderat en del över hur många minuter du undervisas i inom olika skolämnen! Spännande funderingar som vi självklart skall undersöka närmare!

Mål: Du skall nu få lära dig att läsa av hur lång tid det går mellan
två klockslag.

Ta reda på hur många minuter undervisningstid du har i varje skolämne under en vecka.

 

 

 

 

 

Hur skall du göra?

  1. Titta på ditt schema och skriv ner hur många minuter lektionen är.
  2. Addera ihop alla lektionsminuter inom ämnet och skriv ner summan.

Fyll i tabellen

Ämne Uträkning med addition Minuter per ämne
Matematik  

 

Svenska  

 

SO  

 

NO  

 

Idrott  

 

Slöjd  

 

Musik  

 

Bild  

 

Engelska  

 

Mentorstid  

 

 Fundera vidare:

  1. Räkna nu ut hur många minuter du har rast och lunch i skolan.
  2. Finns det några likheter eller skillnader i undervisningstiden mellan olika ämnen? Varför tror du att det är så?
Lycka till! 

Sandra Dixon Leijon

Lärare: MA | NO
Klass: 4A, 4B, 4C

Liknande material

Back to top button