Åk 5Svenska

“LÄSKgym” Läs- & Skrivutmaning 2022

“LÄSK-gym”

Läsårets första läs- & skrivutmaning i årskurs 5. Dags att öka läskonditionen igen genom att läsa regelbundet, och öka lässtyrkan genom att läsa olika typer av texter. Som grädde på moset får du även tillfälle att öva på skrivkonditionen. Bra va! Glöm inte att sätta ett “X” i rätt ruta var femte minut när du läser och skriver.

Startdatum: 9/11
Slutdatum: 22/12, eller senast 10/1 2023.

I samarbete med vår skolbibliotekarie dukar vi upp ett bokbord med texter att välja bland. Du får självklart läsa egna böcker och tidningar.

Frågor och svar:

“Måste man läsa 1000 minuter?”
Svar: Ja. Men om du av någon anledning inte kan det så hjälps vi åt. Det finns studietid i skolan att komma och läsa på. Eller så anpassar vi innehållet. Tala med din lärare.

“Måste man läsa allt hemma?”
Svar: Nej, men den största delen av läsningen sker hemma i lugn och ro när det passar dig.

“Får man läsa böcker på engelska?”
Svar: Du läser i första hand på svenska. Men någon titel på engelska funkar bra.

“Varför gör vi det här?”
Svar: Att ha en god läsförmåga är grunden till allt skolarbete, inte minst i ämnet svenska. Men det är mycket som vi ska hinna med i skolan och många som inte kommer till ro, så då är läsning hemma ett bra komplement. I skolan arbetar vi mer med tillsammansläsning och läsförståelse.

“Jag har läs- och skrivsvårigheter och behöver hjälp. Vad gör jag?”
Svar: Du använder de extra anpassningar som fungerar för dig, ex. så lyssnar du på texter samtidigt som du följer med i texten. Du kanske läser tillsammans med en vuxen. Du kanske läser samma texter flera gånger för att öva upp säkerheten. Kontakta din lärare om du behöver hjälp.

Lotta Bohlin

Lärare: SV | EN
Klass: 6A, 6B, 6C

Liknande material

Back to top button