Åk 4Matematik

HurMatte – Film – Kort division med minnessiffra

Kort division med minnessiffra

Nu är det dags för er att göra en egen matematik film och där ni förklarar för andra hur man använder räknemetoden kort division med minnessiffra.

Exempel från elever

(under arbete)

Arbete in progress

(under arbete)


(1) Arbetsgång

  1. Skriv rubriken “Kort division med minnessiffra” på ett A3 papper.
  2. Skriv ett divisionstal (÷) med uppställningen på A3 pappret.
  3. Använd en Ipad eller annan digital enhet för att spela in er själva när ni löser divisionsuppgiften. Visa hur ni använder metoden kort division med minnessiffra.
  4. Ni kan även använda iMovie för att redigera klippet!

(2) Filmstund

När ni är klara! Visa ert filmklipp för era klasskamrater!

Lycka till!

Sandra Dixon Leijon

Lärare: MA | NO
Klass: 4A, 4B, 4C

Liknande material

Back to top button