Svenska

Apstjärnan

“I en skruttig Volvo sladdar Gorillan in på barnhemmet Renfanans välkrattade grusgång. Hon vet genast vilken unge hon vill ha. Stackars Jonna! Hon som drömt om en mamma som luktade parfym och gick i tjusiga kläder. Gorillan är stor och klumpig – och luktar apa…” Av Frida Nilsson, 2005.

Vi inleder terminen med att läsa Apstjärnan av Frida Nilsson. Det är berättelsen om barnhemsbarnet Jonna som blir adopterad av Gorillan.

Vi kommer framför allt att arbeta med högläsning, att kunna lyssna på och läsa texten och förstå dess innehåll. Vi använder oss av strategin tänka-med-pennan (anteckningar för hand) för att minnas och förstå. Det blir muntliga uppgifter kopplade till boken, läsgrupper och skrivuppgifter. Vissa delar av boken kommer även att bli höstterminens läsläxa, för att öva den individuella läsningen.

Boken finns inläst på http://inläsningstjänst.se

MÅL – Att öva på

  • Kunna lyssna på texten och hänga med i handlingen.
  • Kunna läsa texten högt med visst flyt.
  • Kunna anteckna för att minnas och förstå.
  • Kunna svara på frågor till texten.
  • Kunna samtala om innehållet.
  • Kunna sammanfatta innehållet i texten.
  • Kunna förbereda och genomföra ett boksamtal.

Arbetsformer
Du ska kunna lyssna när någon läser högt, och läsa själv, och anteckna för att minnas och förstå. Du ska med hjälp av frågor till texten kunna samtala om innehållet  i en liten arbetsgrupp. Du ska med hjälp av dina anteckningar kunna skriva en sammanfattning enligt en instruktion. Du ska kunna förbereda och genomföra ett boksamtal i halvklass.

Bedömning
Bedömningen görs utifrån målen, se ovan, enskilt och sammanfattningsvis.
Bedömningsstegen är: Inte godkänd/ Godkänd / Mer än godkänd.
Den individuella återkopplingen syftar till hur eleven kan höja kvaliteten i sitt arbete.

Utvärdering

Under vecka 43 är bedömningen klar och arbetet utvärderas tillsammans med eleverna.

Lotta Bohlin

Lärare: SV | EN
Klass: 6A, 6B, 6C

Liknande material

Back to top button