Svenska

Apstjärnan

“I en skruttig Volvo sladdar Gorillan in på barnhemmet Renfanans välkrattade grusgång. Hon vet genast vilken unge hon vill ha. Stackars Jonna! Hon som drömt om en mamma som luktade parfym och gick i tjusiga kläder. Gorillan är stor och klumpig – och luktar apa…” Av Frida Nilsson, 2005.

Vi inleder terminen med att läsa Apstjärnan av Frida Nilsson. Det är berättelsen om barnhemsbarnet Jonna som blir adopterad av Gorillan

Vi kommer framför allt att arbeta med läsförståelse, med hjälp av olika strategier, och engagemang för läsning. Martin och Lotta läser högt ur boken och alla elever lyssnar och samtalar om innehållet i texten och antecknar – för att minnas och förstå.
Vi arbetar med läsförståelsestrategierna 1.) Futura – Att kunna förutspå vad som ska hända. 2.) Curioso – Att kunna ställa nyfikna frågor. 3.) Explora – Att kunna utforska det okända. 4.) Lazo – Att kunna sammanfatta innehållet. Och strategin att tänka-med-pennan (anteckningar för hand) för att minnas och förstå. Arbetet avslutas med att förbereda och genomföra ett boksamtal.

Du ska också kunna läsa texten högt med visst flyt.

Boken finns inläst på http://inläsningstjänst.se

MÅL – Att öva på

 • Kunna lyssna på texten och hänga med i handlingen.
 • Kunna anteckna för att minnas och förstå.
 • Kunna samtala om innehållet.
 • Kunna förstå och använda läsförståelsestrategier, t.ex. genom att:
  • Kunna förutspå möjlig handling innan en har läst. (Futura)
  • Kunna ställa frågor utifrån texten. (Curioso)
  • Kunna ta reda på saker en inte förstår i texten genom att fråga eller söka. (Explora)
  • Kunna sammanfatta innehållet i texten. (Lazo)
 • Kunna förbereda och genomföra ett boksamtal t.ex. med hjälp av en fyrspaltare.

Arbetsformer
Du ska kunna lyssna när någon läser högt, och läsa själv, och anteckna för att minnas och förstå. Du ska med hjälp av frågor till texten kunna samtala om innehållet  i en liten arbetsgrupp. Du ska med hjälp av dina anteckningar kunna skriva en sammanfattning enligt en instruktion. Du ska kunna förbereda och genomföra ett boksamtal i halvklass.

Bedömning
Bedömningen görs utifrån målen, se ovan, enskilt och sammanfattningsvis.
Bedömningsstegen är: Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå/ Når en godtagbar kunskapsnivå / Når mer än en godtagbar kunskapsnivå.
Den individuella återkopplingen syftar till hur eleven kan höja kvaliteten i sitt arbete.

Utvärdering

Under vecka 43 är bedömningen klar och arbetet utvärderas tillsammans med eleverna.

Lotta Bohlin

Lärare: SV | EN
Klass: 6A, 6B, 6C

Liknande material

Back to top button