Åk 2MatematikTeknik

Programmering – Bromsa för hindret – Lego WeDo

Syfte

Syftet med aktiviteten är att fortsätta att jobba med begrepp som villkor (om – annars) och repetition (loop). Nu provar vi hur vi kan använda det när vi programmerar Lego WeDo, där vi vill få RoBoten Milo att automatiskt stanna innan den kör rakt in i väggen.

Material

Lego WeDo, iPad och dina bästa läroplansglasögon.

Lego WeDo – Förutsättningar

I dessa uppgifter använder vi oss av modellen “Forskningsterrängbilen Milo” (bygginstruktioner finns i Lego WeDo-appen). Dock har vi tagit bort huvudet och istället satt fast avståndssensorn på taket av den (ovanpå den orange legobiten).

Visa eleverna grunderna i hur appen fungerar och att ni genom att dra ut block, kan bygga sekvenser av kod.

Villkor – ett måste för ett tjuvalarm

Uppgift [A]

Eleverna jobbar i par eller flera i denna uppgift.

Uppgift [B]

Villkor – Bromsa för hindret!

Uppgift [A]

fram()
om nära hinder
    stopp
annars
    fram()

Centralt innehåll

Matematik – Centralt Innehåll Åk 1-3 | Algebra
* Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.
* Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Teknik – Centralt Innehåll Åk 1-3 | Tekniska lösningar
* Att styra föremål med programmering.

Liknande material

Back to top button