Åk 5Jag har glömt att kategorisera

Framtidens stad – Skolhackaton – Steg 1

Del 1: Globala målen

Lektionen handlar om att de globala målen för hållbar utveckling och framförallt mål 11, “Hållbara städer och samhällen”.

År 2015 godtog FN:s medlemsländer “Agenda 2030”, en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att främja fred och att lösa klimatkrisen. För att nå dit framtogs 17 mål och delmål, de “Globala målen för hållbar utveckling”

Vi diskuterar tillsammans:
1. Vad innebär global?
2. Vad är FN?
3. Vad betyder hållbar utveckling?
4. Vad är de globala målen? Hur många är de?
5. Hur tror ni att vi kan göra för att nå målen? Ge exempel.


Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Vilket är det 11 målet? 

Mål 11 : URPlay

I dag lever hälften av alla människor i världen i städer. De flesta föroreningar som påverkar miljön kommer från allt som sker i städerna. Men en bra stad handlar inte bara om den yttre miljön. Alla ska också känna sig trygga, delaktiga och välkomna i en stad.

Vad kan du själv bidra med för att få en bra och hållbar stad?


Mål 11: Hållbara städer och samhällen – delmål

Läs igenom delmålen och skatta hur långt du upplever att vi har kommit till att nå delmålet.

 

Sandra Dixon Leijon

Lärare: MA | NO
Klass: 4A, 4B, 4C

Liknande material

Back to top button