Åk 6Engelska

“Coast to Coast – from SF to NYC”

“Coast to Coast, from SF to NYC”

We’re getting to know two big American cities – San Francisco and New York City. Listen, watch and read. Take notes. Write a text about the two cities, differences and similarities. And join a conversation and let everyone know which city you would like to go to, and why.

 

 

 

UPPGIFT:

  • Läs på, anteckna och skriv en beskrivande text om var och en av de två städerna. Jämför städerna, likheter och skillnader.
  • Välj vilken av städerna du skulle vilja besöka och motivera varför. Beskriv vad du vill göra i staden. Ge exempel på likheter och skillnader mellan städerna.
  • Viss kännedom om USA: delstater, större städer och hav.

MÅL:
(1) Kunna lyssna, läsa, titta och förstå. Anteckna!
(2) Kunna välja information och använda det i egen produktion. Källor?
(3) Kunna formulera egna texter.
(4) Kunna muntligt kommentera, reflektera och jämföra.

BEDÖMNING:
Under vecka 8 (15-19/2) görs en bedömning av arbetet (1-4). Eventuella kompletteringar görs under elevens val samma vecka.

Lektion 1: Titta närmare på USA, flaggan, delstaterna, huvudstad och yta. Dela ut papper med delstaterna och öva på Seterra. Anteckna!

Lektion 2: INTRODUKTION till San Francisco. Rita en karta över staden. Titta på en film från sli.se. Anteckna (använd gärna Lottas modell för tankekarta). British & American English – 20 words, part 1/2.

Lektion 3: Kan du alla delstaterna?-test. Sök information om San Francisco och fyll på din tankekarta. Glöm inte att spara källorna. Anteckna!

Lektion 4: Skriv ett utkast till din SF-text. Rubrik, inledning, underrubriker och minst två bilder (se exempeltext). Glöm inte källhänvisningar. SF-words.

SF Words: inhabitants, suspension bridge, peninsula, crab, chowder, cable car, island, prison, sea food, bay, Pacific Ocean, ferry, harbor, hill, source.

Lektion 5: INTRODUKTION till NYC. Rita en karta över stadsdelarna och några andra detaljer såsom Statue of Liberty, JFK, Central Park mm. British & American English – 20 words, part 1/2.

Lektion 6: Titta på filmen från sli.se om NYC. Gör en tankekarta och anteckna. Sök information och fyll på din tankekarta. Glöm inte att spara källorna. Anteckna!

NYC Words: borough, immigrants, subway, skyscraper, East coast, immigrant, building, cab, rich/poor, visitor, square, terrorist attack, stock market, statue, liberty, rough area.

Lektion 7: Skriv en text om NYC (se lektion 4). NYC-words.

Lektion 8: Jämför de båda städerna. Rita ett venn-diagram. Fyll på! Förbered din muntliga redovisning.

Lektion 9: Muntlig redovisning. Berätta vilken stad du skulle vilja åka till och varför. Beskriv vad du skulle vilja se och uppleva. Ge exempel på likheter och skillnader.

Kompletteringar: De som vill får komplettera den muntliga redovisningen skriftligt.

Länkar:
SF “10 Top Tourist Attractions”
SF Alcatraz
SF “NationalGeographic
NYC “I Love New York .se” (blogg på svenska och engelska)
NYC “One day in New York City”
NYC “NationalGeographic”

OBS! Ordet “rough” är felstavat (ruff).

 

 

Lotta Bohlin

Lärare: SV | EN
Klass: 6A, 6B, 6C

Liknande material

Back to top button